Artboard 1
Surrounding Bacon & Warhol – Göteborgs konstmuseum

I utställningen Surrounding Bacon & Warhol belystes den påverkan som två av det sena 1900-talets största konstnärskap haft på konsten: den brittiske figurative målaren Francis Bacon och den amerikanske popkonstnären Andy Warhol.

Då Bacon målade deformerade figurer i en expressionism med existentiella förtecken, arbetade Warhol istället med reproduktion av bilder med reklamindustriella metoder. Surrounding Bacon & Warhol belyste räckvidden och inflytandet från dessa två synsätt genom att visa verk av Bacon och Warhol tillsammans med verk av andra konstnärer som på olika sätt förhållit sig till dessa poler inom det sena 1900-talets konst.

Förutom två målningar av Bacon och sex av Warhol, visades verk av Ola Billgren, Peter Blake, Rafael Canogar, Patrick Caulfield, Erró, Öyvind Fahlström, John-E Franzén, David Hockney, Jörg Immendorff, Martin Kippenberger, Per Kirkeby, R B Kitaj, Roy Lichtenstein, Malcolm Morley, Louise Nevelson, Niki de Saint Phalle, Sigmar Polke, Lena Svedberg och Barbro Östlihn. Till utställningen, som var ett samarbete med Astrup Fearnley Museet i Oslo, producerades en rikt illustrerad katalog.

Utställningskatalog för Surrounding Bacon & Warhol
Redaktör: Per Dahlström
Författare: Per Dahlström, Isabella Nilsson, Gunnar B Kvaran, Grete Årbu
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2012
Grafisk form: Jussi Öhrvall
Mjukband, 81 sidor
ISBN 978-91-87968-77-8

SLUTSÅLD