Artboard 1
Olof Sager-Nelson och hans samtida – Göteborgs konstmuseum

Dröm, melankoli, extas och död. Kring sekelskiftet 1900 vände många konstnärer blicken mot tillvarons skuggsidor, andlighet och mystik. En av dem är Olof Sager-Nelson (1868–1896), mest känd för sina själfulla porträtt från åren i Paris i mitten av 1890-talet. Hans konstnärsbana avbröts i förtid när han dog i tbc i Algeriet endast 27 år gammal.

Sager-Nelsons intresse för människan avspeglas i utställningens många porträtt, utförda av både välkända och bortglömda konstnärer. Istället för en svensk särling framstår Sager-Nelson för första gången som en del av en internationell strömning. Detta historiska och kulturella sammanhang utforskas vidare i utställningskatalogen.

Den rikt illustrerade boken innehåller sex djuplodande essäer av forskare och curatorer med särskilt intresse för sekelskiftet 1900 och berör bland annat det könsöverskridande, ockultism och måleriets relation till musiken.

Projektet har finansierats av Herbert och Karin Jacobssons Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Letterstedtska föreningen, Rådman och fru Ernst Collianders stiftelse för välgörande ändamål, Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga med flera ändamål, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Åke Wibergs Stiftelse.

Utställningskatalog för Olof Sager-Nelson och hans samtida. Anywhere Out of the World

Redaktör: Johan Sjöström
Författare: Henrik Bogdan, Laura Gutman, Magnus Haglund, Inga Rossi-Schrimpf, Patrik Steorn, Jeff Werner
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2015
Mjukband, 260 sidor
ISBN: 978-91-87968-95-2
Format 210 x 270 mm

SLUTSÅLD