Artboard 1
Olof Sager-Nelson och hans samtida – Göteborgs konstmuseum

Olof Sager-Nelson och hans samtida
Anywhere Out of The World
19 september 2015–24 januari 2016

Sekelskiftet 1900 var en epok av stora omvälvningar där industrialisering, modernitet och vetenskap lämnade lite plats för mysteriet att vara människa. Hos många konstnärer föddes därför en vilja att vända blicken mot tillvarons skuggsidor. I utställningen sattes den svenske målaren Olof Sager-Nelson för första gången in i det internationella sammanhang där han hör hemma.

I utställningen presenterades den svenske målaren Olof Sager-Nelson (1868–1896), kretsen kring honom, samt konstnärer som verkade i samma anda. Sager-Nelson är främst känd för sina själfulla porträtt och brukar räknas som en av Sveriges få symbolistmålare. Efter utbildning på Chalmers och Valand i Göteborg med Bruno Liljefors och Carl Larsson som lärare lämnade han i september 1893 Sverige och återvände aldrig. De flesta av Olof Sager-Nelsons betydelsefulla verk målades 1894–1895 i Paris samt i den flamländska medeltidsstaden Brygge. Kort därpå avled konstnären i oasen Biskra i Algeriet dit han sökt sig för att bota sin lungsot, bara 27 år gammal.

Kännetecknande för Olof Sager-Nelsons måleri är intresset för människan. Detta avspeglades i utställningen där porträtt av olika slag vill visa på tidigare förbisedda personhistoriska förhållanden och skapa möten mellan välkända och bortglömda konstnärskap. Istället för en svensk särling framstod Olof Sager-Nelson för första gången som en del av ett internationellt sammanhang.

Presentationen rymmer tre tematiska stråk; Konstnären, Porträtt och Andra horisonter. Totalt visades fler än sjuttio verk av ett trettiotal konstnärer från Norden och Frankrike. Närmare 20 målningar av Olof Sager-Nelsons viktigaste verk ingick. Utställningens tonvikt låg på porträtt och den rymde inga renodlade landskap. Därför fanns som komplement under utställningsperioden en särskild hängning på museets sjätte våning där en sal ägnas helt åt det sena 1800-talets landskaps- och stämningsmåleri.

Utställningen producerades av Göteborgs konstmuseum och åtföljdes av en rikt illustrerad publikation. Läs mer om katalogen här

Utställningen visades i omarbetad form på Thielska Galleriet i Stockholm 27 feb–5 juni 2016.

Bildtext: Olof Sager-Nelson, Flickhuvud II (beskuren), 1890-tal, Nationalmuseum, Stockholm.
Se verket i sin helhet här