Artboard 1
Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 – Göteborgs konstmuseum

Från svartvita politiska protestbilder till konceptuell färgfotografi i storformat. Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000 undersöker det fotografiska landskapet i Sverige under tre decennier. Det är en för fotografin händelserik och i denna omfattning hittills outforskad period, där en av de tydligaste tendenserna är utvecklingen från politiskt präglad dokumentärfotografi till fotografiets idag framträdande roll i samtidskonst och masskultur.

Utställningen fyllde en betydande lucka i förståelsen av fotografins närhistoria och är ett unikt samarbete mellan Göteborgs universitet, Göteborgs konstmuseum och Hasselbladstiftelsen. I samband med utställningen publicerades en omfattande bok med texter av en lång rad fotografer, kritiker och forskare verksamma på fotografifältet under perioden.

Projektet är initierat av Niclas Östlind, doktorand vid Akademin Valand, som del av hans avhandling Performing History.

Utställningskatalog för Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2000
Författare: Niclas Östlind, Ulf Bjereld, Louise Wolthers et al
Redaktörer: Kristoffer Arvidsson, Louise Wolthers, Niclas Östlind
Grafisk form: Petter Antonisen och Lena Gerkens, Reijs & Co
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Hasselblad Center, Akademin Valand, Göteborg
Sveriges Allmänna konstförening, Stockholm
Bokförlaget Arena, Lund 2014
Mjukband, 384 sidor
ISBN 978-91-7843-418-3
Pris: 285 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.