Artboard 1
Lee Bul – Göteborgs konstmuseum

Lee Bul anses vara en av Asiens viktigaste konstnärer och utställningen i Göteborg rymmer ett urval av centrala verk med tonvikt på skulptur. Hon intresserar sig främst för frågor kring utopi, ordning och makt i relation till kropp, material och arkitektur. Genom att på olika vis bryta upp tidsliga och rumsliga ordningar undersöker hon ideal, kropp, arkitektur och utsatthet i vår globaliserade värld.

Utställningen på Göteborgs konstmuseum rymmer ett urval av verk från de senaste 15 åren. Central i utställningen är den storskaliga skulpturen Willing To Be Vulnarable, en tio meter lång uppblåsbar och svävande zeppelinare i spegelblank silvermetallic. Dessa enorma motordrivna gasballonger förekom framförallt under mellankrigstiden och kom att förknippas med såväl framtidstro och teknikutveckling som destruktion och katastrofer.

Separatutställningen med Lee Bul ligger i linje med de stora satsningar på betydelsefulla kvinnliga konstnärskap som Göteborgs konstmuseum gjort under de senaste tio åren.

Lee Bul

Redaktör: Johan Sjöström
Grafisk form: AOKI
Antal sidor: 81
Utförande: Häftad. Illustrerad.
Utgivningsår: 2023
ISBN: 978-91-984601-9-3
Pris: 165 kr

Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2023

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.