Artboard 1
Laurie Simmons. Red, Yellow and Blue – Göteborgs konstmuseum

Laurie Simmons (f 1949) är en förgrundsgestalt inom nutida konceptuell fotografi. Tillsammans med bland andra Cindy Sherman och Richard Prince tillhör Laurie Simmons ”The Pictures Generation” som framträdde i New York i slutet av 1970-talet. Gemensamt för dessa konstnärer är intresset för fotografins egenskaper och historia samt hur man både använder och påverkas av den fotografiska bilden.

Simmons arbetade tidigt med färgfotografi och hennes bildspråk ligger nära filmens och reklamens bildvärldar. Ofta arbetar hon med dockor, objekt och modeller av interiörer och hus. Med sitt psykologiska, politiska och konceptuella angreppssätt förvandlar hon fotografins benägenhet att objektifiera människor, särskilt kvinnor, till en sammanhållen kritik av mediet. Separatutställningen på Göteborgs konstmuseum var hennes första i Norden.

I utställningen visades ett brett urval av fotografier från 1970-talets mitt fram till idag samt skulptur och video. Den rikt illustrerade katalogen innehåller en essä av Åsmund Thorkildsen.

Utställningskatalog för Laurie Simmons. Red, Yellow and Blue
Redaktör: Johan Sjöström
Författare: Isabella Nilsson, Åsmund Thorkildsen
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2012
Grafisk form: Ola Ingvarsson
Mjukband, 104 sidor
ISBN 978-91-87968-78-5

SLUTSÅLD