Artboard 1
En målad historia – Göteborgs konstmuseum

Från Gustav II Adolf till Arn. I februari 2014 öppnade en stor utställning där de mest kända svenska historiemålningarna från Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum visades för första gången i modern tid.

Historiemåleriets visuella retorik följs också in i 1900-talets krigsfotografi, bilderna från månlandningen och historiska spelfilmer. I 1800-talets historiemåleri skildras ofta dramatiska scener ur den svenska historien i stort format. Under modernismen blev detta berättande måleri omodernt, men i andra medier som film och fotografi har dess visuella retorik förts vidare och utvecklats.

Detta lyftes fram och diskuterades i såväl utställningen som utställningskatalogen, där sju externa forskare från olika discipliner ger nya perspektiv på ämnet. Historiemåleriets bilder väcker frågor om bilders retorik, historieskrivning och nationell identitet som är angelägna att ställa i dagens mångkulturella samhälle.

Utställningskatalog för En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet

Redaktör: Kristoffer Arvidsson
Författare: Kristoffer Arvidsson, Tomas Björk, Peter Ericsson, Maria Görts, Mats Jönsson, Astrid von Rosen Nina Weibull, Louise Wolthers
Språk: svenska med summary på engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014
Mjukband, 195 sidor
ISBN 978-91-87968-86-0
Pris: 125 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.