Artboard 1
Bruce Nauman – Göteborgs konstmuseum

Den amerikanske konstnären Bruce Nauman (f 1941) visade både klassiska verk och sin senaste installation i en stor utställning på Göteborgs konstmuseum. Ofta tar Naumans verk avstamp i den konstnärliga handlingen och dess gräns mot mänskligt förnuft och medvetande. Inte sällan finns ett stråk av ironi och svart humor. Frågor kring mening, språk, perception, våld, och människans frihet löper som röda trådar genom detta konstnärskap som varit mycket betydelsefullt under nära ett halvt sekel.

Utställningen visade ett tjugotal verk från det sena 1960-talet och framåt. Flera av Bruce Naumans viktigaste verk – som videoinstallationen Anthro/Socio från 1992 och neonskulpturen Life and Death från 1983 – mötte för första gången en svensk publik. Utställningskatalogen innehåller texter av författaren, dramatikern och professorn i idéhistoria Michael Azar och skribenten och konstkritikern Kim West.

Utställningskatalog för Bruce Nauman
Redaktör: Johan Sjöström
Författare: Michael Azar, Kim West
Grafisk form: Martin Norrlind
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2013
Mjukband, 105 sidor
ISBN 978-91-87968-82-2

SLUTSÅLD