Artboard 1
August Strindberg – Göteborgs konstmuseum

Expressionistiskt målade himlar, självporträtt i olika roller och fotografier av stjärnhimlen. August Strindbergs bildkonst framstår som märkvärdigt modern. Både som fotograf och som målare arbetade han okonventionellt.

Strindbergs måleri fick uppmärksamhet redan under hans livstid men insikten om dess unika och nyskapande karaktär kom först på 1960-talet, femtio år efter hans död. Till fotografierna i utställningen hör den bildserie som togs hösten 1886 i Gersau i Schweiz. Här uppträder Strindberg i olika roller som författare, sportsman, rysk nihilist, äkta make och familjefar.

I utställningen visades även Strindbergs fotografiska experiment för att fånga stjärnhimlen och väderfenomen. Utställningen var ett samarbete med Strindbergsmuseet i Stockholm och visade 57 fotografier och 5 målningar. I den rikt illustrerade katalogen belyses Strindbergs arbete med måleri och fotografi från olika infallsvinklar.

Utställningskatalog för August Strindberg
Redaktör: Per Dahlström
Författare: Per Dahlström, Erik Höök, Agneta Lalander, August Strindberg, Göran Söderström
Grafisk form: Jussi Öhrvall
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2012
Mjukband, 66 sidor
ISBN 978-91-87968-81-5

SLUTSÅLD