Artboard 1
Charlotte Gyllenhammar – Göteborgs konstmuseum

Charlotte Gyllenhammars (f 1963) konst berör med en betvingande kraft. Det finns en vibrerande spänning i konstnärens verk som tangerar ett undergångsmotiv men också härbärgerar frågor kring samband, historia, makt, minnen och möjligheter till analys och avgöranden. Med flera offentliga verk har Gyllenhammar etablerat sig som en av Sveriges mest tongivande skulptörer men hon arbetar också med fotografi, film och rumsliga installationer.

Genom rikt bildmaterial och tre essäer presenterar utställningskatalogen Charlotte Gyllenhammars konstnärskap utifrån olika ingångar och perspektiv. I ett inledande samtal fångar utställningens curator Anna Hyltze konstnärens tankar kring den konstnärliga processen och utvecklingen från måleri till gestaltningsformer som foto, film och rumsliga installationer.

Johannes Nordholm, psykolog och konstvetare, närmar sig konstnärskapet utifrån psykologiska och filosofiska tankespår och tecknar några viktiga huvudlinjer i konstnärens produktion. Annika Wik, filmvetare och forskare inom film och samtidskonst, behandlar de filmiska aspekterna i Charlotte Gyllenhammars konst i relation till andra samtida filmskapare.

Utställningskatalog för Charlotte Gyllenhammar
Redaktör: Anna Hyltze
Författare: Johannes Nordholm, Annika Wik, Anna Hyltze
Språk: svenska, engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014
Mjukband, 96 sidor
ISBN: 978-91-87968-91-4
Format: 180 x 254 mm
Pris: 165 kr

Köp ditt exemplar på plats i museibutiken eller se beställningsinformation.