Artboard 1
Młoda Polska. Sekelskifteskonst i Polen – Göteborgs konstmuseum

Stämningsfulla landskap, psykologiskt inträngande porträtt och mytologiska scener berättar om ett folk utan land men med en rik kultur och komplex historia. Med utställningen Młoda Polska. Sekelskifteskonst i Polen, presenteras flera nationalklenoder från den polska konstens guldålder kring sekelskiftet 1900. Utställningskatalogen ger fördjupning till den kulturella strömningen Młoda Polska där ledande forskare på området medverkar med nyskrivna essäer.

Młoda Polska (Det unga Polen) var en kulturell strömning i Polen från 1890-talet och fram till första världskrigets slut. Internationella stilriktningar som impressionism, symbolism och art nouveau finns företrädda här med sin särskilda tolkning, präglad av religiösa motiv, nationella myter, folkliv och storslagna naturskildringar. Även om riktningen har paralleller till motsvarande avantgarderörelser i Europa, bottnade den i unika utgångspunkter, som att Polen 1795 delats mellan Ryssland, Preussen och Österrike för att förenas som ett eget land först 1918.

Utställningen bidrar till en förändrad konsthistorieskrivning över perioden kring sekelskiftet 1900, som i Norden och övriga västvärlden starkt fokuserat på Parisscenen. Młoda Polska visar exempel på liknande vågor av resor till Paris, men också helt andra rörelser och relationer till München, Wien, Rom och Sankt Petersburg. Mot bakgrund av Göteborgs konstmuseums enastående samling av nordisk sekelskifteskonst, ger utställningen en kompletterande bild av vad som skapades i andra delar av Europa vid samma tid.

Utställningskatalogen innehåller tre essäer som både introducerar Młoda Polska för en nordisk publik och bidrar med fördjupande perspektiv. Dr Agnieszka Morawińska, tidigare direktör för Nationalmuseet i Warszawa, belyser de historiska och kulturella omständigheterna för Młoda Polska i sin inledande essä, med tillbakablickar till bland annat polskt historiemåleri under 1800-talet.

Dr Andrzej Szczerski, lektor vid konsthistoriska institutet vid Jagellonska universitetet i Kraków, lyfter fram och diskuterar betydelsen av kontakter mellan Młoda Polska och konstscenen i andra länder genom utlandsvistelser och studieresor. Młoda Polska framträder som en verkligt internationell rörelse.

Den polsk-svenska konstkritikern Joanna Persman reflekterar över de dekadenta, romantiska och till och med satanistiska ideal som frodades i miljöerna runt Młoda Polska, inte minst hos författaren Stanisław Przybyszewski och hans anhängare, men frågar sig också vart kvinnorna tog vägen i denna berättelse.

I curatorernas inledning presenteras tidigare utställningar och forskning, men här görs också belysande jämförelser med den nordiska konsten från samma period. Utöver dessa fördjupande essäer återfinns kortare presentationer som låter läsaren lära känna konstnärer och verk.

Młoda Polska. Sekelskifteskonst från Polen 
Redaktör: Kristoffer Arvidsson, Eva Nygårds, Johan Sjöström
Författare: Anna Hyltze, Kristoffer Arvidsson, Eva Nygårds, Johan Sjöström, Agnieszka Morawińska, Andrzej Szczerski och Joanna Persman
Grafisk form: Joakim Bergkvist och Jussi Öhrvall
Mjukband 228 sidor
Språk: svenska/engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2018
ISBN 978-91-984601-1-7
Pris: 225 kr
Beställ ditt ex via museibutiken här