Artboard 1
Skiascope 7 – Göteborgs konstmuseum

Konstmuseiarkitektur

Från Altes Museum i Berlin och Londons National Gallery till MAXXI i Rom och Louvren Abu Dhabi. I nummer 7 av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope undersöks konstmuseiarkitektur med utgångspunkt i de senaste decenniernas många nyuppförda och tillbyggda konstmuseer. Som jämförelse behandlas även konstmuseiarkitektur från det tidiga 1800-talet, en tid då flera klassiska konstmuseer uppfördes. Vi frågar oss varför konstmuseer ser ut som de gör, hur olika syn på konsten och konstmuseets roll i samhället satt avtryck i arkitekturen, från pampiga trapphallar till minimalism och spektakulär dekonstruktivism.

Konstmuseiarkitekturen idag och igår undersöks i fem tematiska studier av forskare med bas i konstvetenskap eller på arkitekturfältet. De ämnen som undersöks är arkitekturens roll i Louvrens expansion, motsättningar mellan funktion och form i nutida konstmuseiarkitektur, den nordiska konstmuseiarkitekturen 1998–2014, 1800-talets konstmuseibyggnader i Berlin och London samt historiken kring Göteborgs konstmuseums byggnad.

Skiascope 7 ges ut med stöd från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur samt Anna Ahrenbergs fond.

Läs mer om och beställ publikationen Skiascope 7 här

 

Här kan du ladda ner Skiascope 7 som pdf
downloadpdf
Skiascope 7 Göteborgs konstmuseums skriftserie