Artboard 1
Skiascope 5 – Göteborgs konstmuseum

Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum

Vad gör museerna med sina samlingar och vad gör samlingarna med museerna? I det femte numret av Skiascope undersöks hur museer förvärvar konst och vad de sedan gör med den. Vad styr inköp och donationer vid ett konstmuseum? Och hur styr förvärven museets framtida handlingsutrymme? Dagens konstmuseer verkar på en global marknad där de tävlar om publikens och sponsorernas gunst. Därför upplever de det som viktigt att förstärka sina samlingar. Men vad händer när samlingen blir större än vad som är hanterbart? Ser vi idag början till upplösningen av konstmuseet som idé, eller går konstmuseet bara in i en ny fas där samlingen får förnyad aktualitet då den görs tillgänglig via webben?

Texterna i Skiascope 5 tar sin utgångspunkt i olika delar av Göteborgs konstmuseums samling men diskussionen sträcker sig bortom detta exempel till att beröra konstmuseisamlingar som fenomen. Texterna behandlar museisamlingar ur ett teoretiskt perspektiv, Göteborgs konstmuseums förvärvshistorik, Fürstenbergska samlingen, Werner Lundqvists samling, den danske poeten och mystikern Ole Kruse och det brödraskap i Örgryte som spelade en intressant roll i museets utveckling, Hjalmar Gabrielsons självporträttsamling, grafik- och teckningssamlingen samt verkligheten bakom epitetet ”donatorernas museum”.

Skiascope 5 ges ut med stöd av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs mer om och beställ publikationen Skiascope 5 här

Här kan du ladda ner Skiascope 5 som pdf
downloadpdf
Skiascope 5 Göteborgs konstmuseums skriftserie