Artboard 1
Skiascope 4 – Göteborgs konstmuseum

Konstpedagogik

Talar inte konsten för sig själv? Nej, är svaret i det fjärde numret av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope som helt ägnas konstpedagogik. Konsten talar för sig själv till dem som genom utbildning erövrat ett sammanhang som gör den meningsfull, skriver forskare Kristoffer Arvidsson i sin text i numret.

Trots officiella deklarationer om konstpedagogikens betydelse har pedagogiken en svag ställning på många museer. Den tycks ofta komma i andra hand, efter det arbete som anses viktigast: att göra utställningar. Dessutom är forskningen om konstpedagogik eftersatt. Skiascope 4 tar ett grepp om forskningsfältet och historieskrivningen, och bidrar dessutom med ny forskning om ett högintressant, tidigare helt outforskat material: Göteborgs konstmuseums pedagogiska verksamhet från 1864 till 2010, som undersöks av intendent Philippa Nanfeldt.

Skiascope 4 ges ut med stöd av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs mer om och beställ publikationen Skiascope 4 här

Här kan du ladda ner Skiascope 4 som pdf
downloadpdf
Skiascope 4 Göteborgs konstmuseums skriftserie