Artboard 1
skiascope 3 – Göteborgs konstmuseum

Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet

Postmodernismen kom aldrig till Göteborg. Den kom från Göteborg. Det är ett av många överraskande resultat av det forskningsprojekt om 1980- och 1990-talets konst i Göteborg som presenteras i Skiascope 3. Andra slutsatser är att den relationella estetiken framträdde i Göteborg, långt före begreppet ens var uppfunnet och att det här, i reaktion mot gubbväldet i stadens konstliv, växte fram ett helt nytt slags feministisk konst, förkroppsligad i en klump röd gelé.

Texterna i numret behandlar postmodernismen, undergroundscenen i Göteborg, Alf Lindbergs relation till nyexpressionismen, konstnärlig forskning på Konsthögskolan Valand, feministisk konst, relationell estetik samt en mer övergripande diskussion om konstlivet.

Skiascope 3 ges ut med stöd av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs mer om och beställ publikationen Skiascope 3 här

Här kan du ladda ner Skiascope 3 som pdf
downloadpdf
Skiascope 3 Göteborgs konstmuseums skriftserie