Artboard 1
Skiascope 2 – Göteborgs konstmuseum

Upp med rullgardinerna! Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet

Visste du att den internationella vänsterpolitiska avantgardegruppen situationisterna höll en konferens i Göteborg 1961? Eller att de första feministiska konstutställningarna i Sverige visades i Göteborg under 1970-talet?

Skiascope 2 är det första numret av två som behandlar konsten i Göteborg under perioden 1960–2000. Här undersöks inte enbart Göteborgskonstens utan också konstlivets historia utifrån olika infallsvinklar. Vid sidan av arvet från Göteborgskolorismen fanns under perioden ett avantgarde med internationella kontakter och politiskt engagemang som satte avtryck i konsten. Några nedslag är det göteborgska målarkärret, situationisternas konferens, konstnärsgruppen Björnligans aktiviteter i det offentliga rummet, offentlig konst, feministisk textilkonst, västsvenska dystopier samt gallerilivet.

Skiascope 2 ges ut med stöd av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs mer om och beställ publikationen Skiascope 2 här

Här kan du ladda ner Skiascope 2 som pdf
downloadpdf
Skiascope 2 Göteborgs konstmuseums skriftserie