Artboard 1
Skiascope 1 – Göteborgs konstmuseum

Hängda och utställda. Om hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum

Hur har museerna visat konst och vilka föreställningar om konsten, samhället och människan kan man skönja bakom olika presentationstekniker? I det första numret av Skiascope analyseras hängningar och utställningar med utgångspunkt i Göteborgs konstmuseums historia men med internationella jämförelser och teoretiska perspektiv hämtade från de senaste decenniernas museologiska forskning.

I dagens konstmuseer och konsthallar hänger konsten glest på vita väggar i rum utan fönster. Men för inte så länge sedan fanns andra konkurrerande idéer. Studien visar på en mångfald hängningspraktiker, vilka har sin grund i idéer som var långt utvecklade redan i slutet av 1800-talet, även om de skiljer sig från vår tids ideal om den vita kuben. Även utställningspraktikens skiftande inriktning, och hur denna speglar konstsyn och värderingar i tiden, analyseras.

I var sin längre essä diskuterar Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner begrepp som komparativa hängningar, period rooms, pedagogiska hängningar samt den vita och svarta kuben. I boken publiceras även ett unikt bildmaterial i form av utställnings- och hängningsdokumenterande fotografier ur museets arkiv.

Skiascope 1 ges ut med stöd av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Läs mer om och beställ publikationen Skiascope 1 här

Här kan du ladda ner Skiascope 1 som pdf
downloadpdf
Skiascope 1 Göteborgs konstmuseums skriftserie