Artboard 1
Kent Lindfors – Göteborgs konstmuseum

Kent Lindfors konstnärskap är envetet konsekvent och samtidigt dynamiskt. Snarare än att flytta sig från en motivkrets eller stil till en annan, fördjupas ett begränsat antal teman alltmedan uttrycket frigörs, från det tidiga 1970-talets asketiska realism till de genomlysta visionerna från senare decennier. Lindfors utgår från en konkret verklighet men vill, på samma gång som han målar den, se igenom denna erfarna materia. Människor utgör sällan motiv, men bilderna är likväl fyllda av spår av mänskligt liv eller med ett annat ord kultur.

Kent Lindfors konstnärskap hör till ett av Sveriges rikaste under det sena 1900-talet och tidiga 2000-talet, där olika världar som Göteborgs hamn och medeltidens Spanien flätas samman. Forskningsledare Kristoffer Arvidsson har skrivit texten i katalogen till den retrospektiva utställningen Kent Lindfors som visas i Etagerna i Göteborgs konstmuseum 2016. I sin essä klarlägger Arvidsson konstnärens biografi och de olika faser och teman som Lindfors arbetat med men presenterar också tolkningar av ett antal bilder från varje skede av konstnärskapet.

Utställningskatalogen är tvåspråkig på svenska och engelska och innehåller, förutom Arvidssons text, ett förord av museichef Isabella Nilsson och fragment av Kent Lindfors. Den rikt illustrerade utställningskatalogen ges ut med stöd av Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Sven Ivar och Siri Linds fond.

Här kan du läsa mer om och beställa publikationen om Kent Lindfors