Artboard 1
En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet – Göteborgs konstmuseum

Valdemar Atterdag brandskattar Visby, Gustav II Adolf manar sina trupper inför slaget vid Lützen och Drottning Kristina avvisar en förrädare. Det är några av de motiv som gestaltas i det svenska historiemåleriet från 1800-talet. För första gången i modern tid visades de mest kända svenska historiemålningarna från både Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum samtidigt i en stor utställning vid Göteborgs konstmuseum 2014.

I 1800-talets historiemåleri skildras ofta dramatiska scener ur den svenska historien i stort format. Under modernismen blev detta berättande måleri omodernt, men i andra medier som film och fotografi har dess visuella retorik förts vidare och utvecklats. Detta lyfts fram och diskuteras i såväl utställningen som katalogen där sju externa forskare från olika discipliner ger nya perspektiv på ämnet. Historiemåleriets bilder väcker frågor om historieskrivning och nationell identitet som är angelägna att ställa i dagens mångkulturella samhälle.

Texterna i boken behandlar historiemåleriets produktionsvillkor och spridning, historiemåleriets roll inom utbildningen vid Konstakademien i Stockholm, Gustaf Cederströms skildringa av karoliner, jämförelser mellan Cederströms målning Karl XII:s likfärd och film, Johan Fredrik Höckerts skildring av Drottning Kristina samt bilderna från månlandningen.

Publikationen gavs ut med stöd från Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Torsten Söderbergs Stiftelse, Berit Wallenbergs Stiftelse, Kungliga patriotiska Sällskapet och Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond 1.

Här kan du läsa mer om och beställa publikationen En målad historia