Artboard 1
Dialoger. Mode bortom det bärbara – Göteborgs konstmuseum

12 maj 2023–7 januari 2024

Verken visades på våning 6 sal 29, våning 5 sal 4 och 15 samt i Skulpturhallen.

I utställningen Dialoger. Mode bortom det bärbara gick fyra av 2000-talets mest omtalade svenska modeskapare i dialog med några av konsthistoriens klassiker i Göteborgs konstmuseums samling. Nya verk och installationer med kopplingar till konstnärer som Louise Nevelson, Berit Lindfeldt, Rodin, Henry Moore och den tyske 1600-tals konstnären Ottmar Elliger d. ä visades.

Sandra Backlund, Martin Bergström, Helena Hörstedt och Diana Orving har varit tongivande i svenskt mode sedan millennieskiftet. Med ett mode bortom det bärbara går de i dialog med Göteborgs konstmuseums samling. Det är fyra modeskapare vilkas arbete, metoder och frågeställningar har många likheter med samtida konstnärers, inte bara visuellt utan även konceptuellt. I utställningen visade de nya platsspecifika textila skulpturer, installationer och rörlig bild.

Modevärldens relation till konsten har genom historien varit varierande men är ständigt återkommande och mer eller mindre tydlig. Under 1900-talet har genregränserna mellan konst och mode tidvis varit stränga. Mode har ofta betraktats som något ytligt, som en konstnärlig genre utan djup där det mesta har handlat om vackra kreationer och attityd. Idag är skillnaden mellan olika konstnärliga genrer inte längre lika skarp. Med tiden har begreppen blivit allt mer ostyriga. Både mode och konst expanderar, muterar och glider in i varandra. I gränslanden mellan dem händer mycket av det som ger oss nycklar att förstå av vad det är som pågår runtomkring oss. I modet speglas precis som i konsten den rådande tidsandan och dess ideal och ger därmed uttryck för tidens rytm och smak, det vi kallar samtiden.

Göteborgs konstmuseum har på senare år konsekvent arbetat med den historiska konstens förhållande till samtiden och att medvetandegöra och problematisera smakkonventioner och hierarkier i konstvärlden. Genom att låta den samtida konsten och samlingen interagera skapas nya sammanhang och betydelser som tillför nya dimensioner till både de utställda verken och museet.

Katalog
Till utställningen producerades en katalog i samarbete med Skarp Projects och Studio Bon. Katalogen finns till försäljning i vår museibutik. Läs mer här

Projektet genomfördes av Göteborgs konstmuseum i samarbete med Skarp Projects och producent/curator Andrea Hasselrot.

Toppbild: Installationsbild, Martin Bergström i dialog med Ottmar Elliger d ä. Wreath (Blandteknik, textil, digitaltryck) Foto: Hossein Sehatlou.