Artboard 1
Om- och tillbyggnation – Göteborgs konstmuseum

Göteborg växer och utvecklas. Nu bygger vi nästa generations konstmuseum!

Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad vill att Göteborgs konstmuseums byggnad ska omvandlas till en modern, energieffektiv och logistiskt välfungerande konstmuseibyggnad av internationell standard. Ett sådant konstmuseum bidrar till ett levande konstliv i Göteborg. För att kunna realisera planen att skapa 5000 nya kvadratmeter för framtidens konstupplevelser behöver vi ditt stöd.

Museibyggnaden på Götaplatsen uppfördes mellan 1923 och 1925. För att uppfylla dagens och framtida krav på säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö behövs en om- och tillbyggnad.

En förstudie har genomförts tillsammans med Higab och kulturförvaltningen har fått i uppdrag av kulturnämnden att undersöka hur möjliggörare och externa finansiärer kan delta i projektet. Just nu arbetar kulturförvaltningen därför med att förankra projektet lokalt, regionalt och nationellt. Uppdraget ska rapporteras i början av 2019.

Planen är att skapa 5000 nya kvadratmeter för framtidens konstupplevelser.

Varför?

Därför behöver Göteborgs konstmuseum byggas om och till

Museet är snart hundra år gammalt. Idag uppfyller lokalerna inte internationella krav på klimat, tillgänglighet och säkerhet. I dagsläget krävs stora ansträngningar för att garantera bästa miljö för konstverken. Självklart påverkar renoveringsbehoven museets framtida möjligheter att bjuda på konstupplevelser i världsklass. Göteborg behöver en modern och energieffektiv konstmuseibyggnad av internationell standard – med fungerande säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Vad är det som inte fungerar idag?

 • Museet uppfyller inte dagens krav på klimat, tillgänglighet, brandsäkerhet, akustik och dagsljus. Tillfälliga lösningar tillämpas för att få verksamheten att fungera på dessa områden och för att garantera att ingen konst kommer till skada.
 • Ytor för konsthantering och magasinering är utspridda över stora delar av byggnaden, vilket medför ökade risker vid hantering av konstföremål. Dessutom krockar publikens vägar i huset med transportvägar för konsten.
 • Kontorsytor är inrymda på sätt som innebär bristfällig arbetsmiljö för personalen.
 • Verksamheten behöver öka sina intäkter, eftersom det finns höga krav på att museet ska täcka sina egna kostnader. Därför behövs fler ytor som går att hyra ut.

Museet efter om- och tillbyggnation

 • Ökade möjligheter att låna in konstverk till tillfälliga utställningar från internationella samarbetspartners.
 • 3000 kvadratmeter nya publika ytor.
 • 2000 kvadratmeter nya ytor till konsthantering, d v s transporter, magasin, konservering med mera.
 • Samlade kontorsytor med god arbetsmiljö för personalen.
 • Fler ytor som går att hyra ut för att täcka verksamhetens kostnader.

 

Vad?

Det här ska göras i om- och tillbyggnationen

Projektplan är ännu inte fastslagen, men förslag enligt förstudien (2015) pekar på följande scenario:

Tillbyggnation

 • Ny tillbyggnad uppförs parallellt med nuvarande museibyggnad på husets baksida efter att de nuvarande tillbyggnaderna, de så kallade Etagerna, har rivits.
 • Stenahallen byggs på med en våning. Personalens kontorsytor samlas och förläggs till det här nya våningsplanet.
 • Huvudbyggnaden och den nya tillbyggnaden binds ihop både under och ovan mark.

Ombyggnation

 • Huvudentrén byggs om, då den idag är för liten för besökarantalet och inte anpassad för besökare med funktionsvariationer.
 • Hissar byggs för att förbinda alla våningsplan för maximal tillgänglighet.
 • Inlastning sker idag från Fågelsången på museets östra sida, men flyttas till museets västra sida för att möta dagens krav på säkerhet.

Vilka restriktioner finns för om- och tillbyggnation av byggnaden?

I maj 2017 blev Göteborgs konstmuseum utnämnd till byggnadsminne. Det innebär att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som är så högt att den bedöms som ”synnerligen märkvärdig”.

Byggnadsminnen skyddas av Kulturminneslagen och varje enskilt objekt har sina skyddsbestämmelser som beskriver vad som ska bevaras. På Göteborgs konstmuseum ska byggnadsminnesförklaringen bevara museets fasader och utställningsrum.

Gällande detaljplan föreskriver också att byggnaden omfattas av ett rivningsförbud och att trappor och terrasser ska bevaras.

Längst ner på sidan kan du ladda ner förstudien i sin helhet.

När?

Så här ser tidsplanen ut

Ombyggnadstiden beräknas till runt tre år. Byggnaden kommer att vara stängd under ombyggnadstiden, men museet kommer ha verksamhet på andra ställen i Göteborg.

Byggstart planeras i dagsläget till år 2023.

Kostnad

Det här är kostnaderna för om- och tillbyggnationen

Kostnaderna för om- och tillbyggnationen beräknades i förstudien (2015) till 735 miljoner kronor med kostnadsfördelningen 50 % tillbyggnation, 50 % ombyggnation.

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2016 har projektet initialt tilldelats 380 miljoner kronor. Resterande behöver finansieras på annan väg. Kulturnämnden har därför gett kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta samarbetspartners och finansiärer till projektet. Uppdraget ska rapporteras till kulturnämnden i februari 2019.

Kontakta oss

Vill du bidra till Århundradets konsthändelse i Göteborg? Vi söker samarbetspartners och finansiärer.

Ikonbyggnaden Göteborgs konstmuseums ska omvandlas till en modern konstmuseibyggnad av internationell standard. Nu utvecklar vi 5000 nya kvadratmeter för framtidens konstupplevelser.

Vi behöver hjälp med finansiering för att bygga om och utveckla Göteborgs konstmuseum och riktar oss därför till:

 • Företag
 • Organisationer
 • Föreningar
 • Privatpersoner

Kontakta oss för vidare samtal om möjliga samarbeten:

Britta Söderqvist, sektorschef
Telefon: 031-368 36 85
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

Anna Hyltze, t f museichef
Telefon: 031-368 35 20
E-post: anna.hyltze@kultur.goteborg.se

 

Förstudie Göteborgs konstmuseum 2015
downloadpdf
Förstudie_Göteborgs konstmuseum 2015

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng