Artboard 1
Om- och tillbyggnation – Göteborgs konstmuseum

Göteborg växer och utvecklas. Nu bygger vi nästa generations konstmuseum!

Göteborgs konstmuseums byggnad ska omvandlas till en modern, energieffektiv och logistiskt välfungerande konstmuseibyggnad av internationell standard. Ett sådant konstmuseum bidrar till ett levande konstliv i Göteborg.

Museibyggnaden på Götaplatsen uppfördes mellan 1923 och 1925. För att uppfylla dagens och framtida krav på säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö behövs en om- och tillbyggnad.

Kommunfullmäktige har beslutat att en om- och tillbyggnation ska realiseras i enlighet med framtagen förstudie.  Just nu pågår en arkitekttävling för gestaltningen av den planerade tillbyggnaden.

Varför?

Därför behöver Göteborgs konstmuseum byggas om och till

Museet är snart hundra år gammalt. Idag uppfyller lokalerna endast delvis internationella krav på klimat, tillgänglighet och säkerhet. I dagsläget krävs stora ansträngningar för att garantera bästa miljö för konstverken. Renoveringsbehoven utgör hinder för museets framtida möjligheter att bjuda på konstupplevelser i världsklass. Göteborg behöver en modern och energieffektiv konstmuseibyggnad av internationell standard – med fungerande säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö.

Vad är det som inte fungerar idag?

 • Museet uppfyller inte dagens krav på klimat, tillgänglighet, brandsäkerhet, akustik och dagsljus. Tillfälliga lösningar tillämpas för att få verksamheten att fungera på dessa områden och för att garantera att ingen konst kommer till skada.
 • Ytor för konsthantering och magasinering är utspridda över stora delar av byggnaden, vilket medför ökade risker vid hantering av konstföremål. Dessutom krockar publikens vägar i huset med transportvägar för konsten.
 • Kontorsytor är inrymda på sätt som innebär bristfällig arbetsmiljö för personalen.

Museet efter om- och tillbyggnation

 • Ökade möjligheter att låna in konstverk till tillfälliga utställningar från internationella samarbetspartners.
 • Nya publika ytor.
 • Säkra ytor till konsthantering, det vill säga transporter, magasin, konservering med mera.
 • Samlade kontorsytor med god arbetsmiljö för personalen.
 • Fler flexibla ytor för breda publikupplevelser.

 

Vad?

Det här ska göras i om- och tillbyggnationen

Tillbyggnation

 • Ny tillbyggnad uppförs parallellt med nuvarande museibyggnad på husets baksida.
 • Nuvarande museibyggnad kopplas ihop med den nya tillbyggnaden på baksidan av museet.
 • I ny byggnad skapas ytor för konsthantering och utställningar.

Ombyggnation

 • Huvudentrén byggs om, då den idag är för liten för besökarantalet och inte anpassad för besökare med funktionsvariationer.
 • Hissar byggs för att förbinda alla våningsplan för maximal tillgänglighet.
 • Tidigare kontorsytor konverteras till öppna, publika ytor.

Vilka restriktioner finns för om- och tillbyggnation av byggnaden?

I maj 2017 blev Göteborgs konstmuseum utnämnd till byggnadsminne. Det innebär att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som är så högt att den bedöms som ”synnerligen märkvärdig”.

Byggnadsminnen skyddas av Kulturminneslagen och varje enskilt objekt har sina skyddsbestämmelser som beskriver vad som ska bevaras. På Göteborgs konstmuseum syftar byggnadsminnesförklaringen till att skydda bland annat museets fasader och utställningsrum.

Gällande detaljplan föreskriver också att byggnaden omfattas av ett rivningsförbud och att trappor och terrasser ska bevaras.

När?

Enligt nuvarande tidplan stänger museet 2027 och återöppnar 2031.

Kostnad

Kostnaderna för om- och tillbyggnationen är beräknade till 800 miljoner kronor i 2027 års kostnadsläge med kostnadsfördelningen 50 % tillbyggnation, 50 % ombyggnation.

Kontakta oss

Vill du bidra till Århundradets konsthändelse i Göteborg?

Ikonbyggnaden Göteborgs konstmuseums ska omvandlas till en modern konstmuseibyggnad av internationell standard. Nu skapar vi framtidens konstmuseum.

Vi söker samarbeten som kan hjälpa oss att utveckla Göteborgs konstmuseum och riktar oss därför till:

 • Företag
 • Organisationer
 • Föreningar
 • Privatpersoner

Kontakta oss för vidare samtal om möjliga samarbeten:

Anna Rosengren, direktör kulturförvaltningen
Telefon: 031-368 32 18
E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Patrik Steorn, museichef Göteborgs konstmuseum
Telefon: 031-368 35 01
E-post: patrik.steorn@kultur.goteborg.se

FAQ

Varför behöver museet byggas om?
Museet är snart 100 år gammalt. Idag uppfyller lokalerna endast delvis internationella krav på klimat, tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö. Detta påverkar möjligheterna att hålla samma höga klass på verksamheten och bevara konstsamlingarna på bästa sätt.

Vilka blir de största förändringarna?
• Nya publika ytor för utställningar, aktiviteter och publika möten – vi kan visa mer av samlingarna.
• Bättre tillgänglighet för publiken i hela byggnaden.
• Bättre säkerhet för konstverken genom nya ytor till konsthantering och förbättrad logistik.
• Ökade möjligheter att låna in konstverk från internationella samarbetspartners som ställer höga krav på säkerhet och klimat.
• God arbetsmiljö för personalen.

När stänger museet för om- och tillbyggnad och när öppnar det igen?
Byggtiden beräknas till 30 månader och därtill behöver museet tid för att flytta ut och in. Om nuvarande tidplan kan hållas stänger museet 2027 och återöppnar 2031.

Vad händer när museet är stängt?
Konstmuseet planerar just nu vilken typ av verksamhet som vi ska erbjuda publiken när museet är stängt. När den planeringen är klar och förankrad i budgetarbetet i staden så kommer vi att kommunicera vad vi kommer att erbjuda vår publik.

Vad är det som ska byggas om?
Museets framsida ut mot Götaplatsen kommer att vara intakt. En ombyggnad inuti nuvarande museibyggnad kommer att göras med fokus på att tillskapa bättre tillgänglighet för publiken bland annat genom en generösare foajé. En tillbyggnad samt även en ljusgård som sammankopplar nuvarande byggnad med tillbyggnaden planeras också. Detta ska ge mer utrymme att visa konst, men också nödvändiga ytor för att förbättra förutsättningarna för konsthantering på ett säkert sätt samt god arbetsmiljö för personalen.

Hur stor blir tillbyggnaden och var ska den ligga?
Tillbyggnaden blir lika stor som nuvarande museibyggnad och kommer att uppföras parallellt med nuvarande museibyggnad på baksidan. Nuvarande etagerna på museets baksida kommer att rivas för att göra plats för den nya byggnaden.

Vad kommer att finnas i tillbyggnaden?
Tillbyggnaden erbjuder två publika plan för att visa konst samt väl fungerande ytor för konsthantering och personalytor.

Hur kommer tillbyggnaden att se ut?
Fastighetsägaren Higab ansvarar för genomförandet av en arkitekttävling för gestaltningen av tillbyggnaden. Museet är ett byggnadsminne och ambitionen är en högkvalitativ tillbyggnad som samspelar med den befintliga.

Hur går arkitekttävlingen för gestaltningen av tillbyggnaden till?
Det är fastighetsägaren Higab som ansvarar för genomförandet av arkitekttävlingen i samarbete med kulturförvaltningen och Sveriges Arkitekter samt stadsbyggnadsförvaltningen. Tävlingen löper under år 2022–2023 och genomförs i två steg efter en prekvalificering då arkitektteam fått anmäla intresse. Efter att de team som kvalificerat sig lämnat sina första idéskisser utvärderas de och två till tre team går vidare och får utarbeta utkasten till förslag i steg två. Syftet med tävlingen är att få fram det ur alla perspektiv bästa förslaget för hur Göteborgs konstmuseum ska byggas om och till för att fortsätta vara en fantastisk byggnad som erbjuder besökarna unika konstupplevelser. Göteborgarna kommer också få möjlighet att lämna inspel.

En arkitekttävling sker alltid under anonymitet och tävlande arkitekter kommer att tillkännages först när tävlingen är avslutad. Samtidigt löper arbetet med detaljplan som stadsbyggnadskontoret ansvarar för och dessa två arbeten ska pågå parallellt

Vilka var inbjudna att delta i arkitekttävlingen?
Inbjudan till arkitekttävlingen var öppen för alla arkitekter att svara på – en så kallad prekvalificering. Där prövas alla intresseanmälningar utifrån kvalificeringskrav och urvalskriterier som anges i inbjudan, och utifrån det görs en samlad bedömning om vilka som går vidare till arkitekttävlingen.
Det finns många komplexa förutsättningar – exempelvis att hela området är en mycket känslig kulturmiljö – som gör att det är viktigt att hitta team som har förståelse och insikt om vad det innebär att göra tillägg till en sådan miljö.

Hur långt har ni kommit i tävlingsprocessen?
Prekvalificeringen är klar och tävlingsprogrammet har skickats ut till de arkitektteam som kvalificerat sig. De tävlande arkitektteamen har skickat in sina tävlingsförslag och juryarbetet pågår.

Kommunfullmäktige har gett er i uppdrag att möjliggöra för göteborgarna att vara med och rösta om förslagen. När blir det i så fall?
Higab håller just nu, tillsammans med de andra berörda nämnderna, på att titta på hur vi på bästa sätt ska kunna ge göteborgarna möjlighet att ge input till tävlingsförslagen som en del av beslutsunderlaget. Vi ser fram emot att göra detta och kommer gå ut med mer information när tillvägagångssättet är klart.

Vem sitter i juryn i arkitekttävlingen?
Det är representanter från fastighetsägaren Higab, Göteborgs konstmuseum, kulturförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen samt sakkunniga utvalda av Sveriges Arkitekter.

Hur påverkas detaljplanen?
En ny detaljplan tas fram av stadsbyggnadsförvaltningen parallellt med arkitekttävlingen.

Vem kommer att göra om- och tillbyggnaden?
Vem som blir entreprenör avgörs genom en offentlig upphandling som genomförs av Higab efter arkitekttävlingen, i samband med eller efter projektering.

Finns bygglov?
Bygglov söks längre fram i projektet när det vinnande arkitektförslaget börjat projekteras och man tar fram bygglovsritningar.

Var ska konsten förvaras under om- och tillbyggnaden?
Konsten kommer att förvaras i externa magasin.

Vad händer med Hasselblad Center?
Den yta där Hasselblad visar utställningar för närvarande kommer att ingå i projektet med om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. För närmare frågor om hur Hasselblads verksamhet påverkas hänvisar vi till Hasselbladsstiftelsen. Den frågan hanteras i en dialog mellan Centret och Higab.

Vart ska Konsthallen flytta?
Kulturnämnden fattade ett inriktningsbeslut 19 september om att flytta konsthallen till Slakthuset i Gamlestaden. Nu inleder Higab arbetet med att ta fram en förstudie för att arbeta fram detaljer och tidsplan för att anpassa lokalerna till verksamheten.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng