Artboard 1
Sensoriskt kit – Göteborgs konstmuseum

I samband med utställningen Ilon Wiklands bildvärldar. Saga, äventyr och vardagsliv har vi ett extra fokus på barn och unga med NPF-diagnos. Vi har bland annat tagit fram ett sensoriskt kit som finns att låna i museets reception. I det finns material och hjälpmedel som kan göra museibesöket enklare, lugnare och mindre överstimulerande.

I höst kommer vi även att ge möjlighet att delta i kursen Konstklubben: Illustrera mera! Under kursen testar vi att skapa i olika tekniker och material. Vi tittar på utställningen Ilon Wiklands bildvärldar. Saga, äventyr och vardagsliv och pratar om vad det egentligen betyder att illustrera. Kursen riktar sig till barn mellan 7 och 9 år och ges i två omgångar. Den andra omgången är för barn med NPF-diagnos eller liknande behov. Då har vi ett mindre deltagarantal och arbetar i lugnare tempo.

Under höstlovet och jullovet bjuder vi in till lovmåndag i utställningen Ilon Wiklands bildvärldar. Saga, äventyr och vardagsliv. Under besöket tittar vi på utställningen och skapar i vår Studio. Dessa tillfällen är specifikt riktade till familjer med barn med NPF-diagnos. Museet är stängt för övriga besökare. Besöket sker på era villkor och i er takt. Det finns alltid möjlighet att dra sig undan och ta en paus.

Bild: Elin Finnsdotter Engström.