Artboard 1
En hundraårig historia – Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum byggdes inför jubileumsutställningen 1923 och firar nu 100 år på Götaplatsen. Museet har en rik och varierad samling med fokus på nordisk konst som visats i utställningar genom åren. Årets satsning är en stor utställning om göteborgskolorismen.

I år firar Göteborgs konstmuseum 100 år på Götaplatsen. Men samlingen är äldre än så. När Göteborgs Konstförening 1865 skänkte sin konstsamling till Göteborgs museer blev detta grunden för Göteborgs konstmuseums samling.  Några år in på 1900-talet tillträdde Axel L Romdahl som museichef och kom att stanna i fyrtio år. Med sina kontakter i Göteborgs förmögna borgerskap, såväl som i den internationella museivärlden, kom Romdahl att prägla konstmuseets tillblivelse och expansion under första halvan av 1900-talet.

Läs mer om museets historia här.

2023 är ett stort jubileumsår i Göteborg. Staden firar 400 år och Göteborgs konstmuseum är ett av många besöksmål som fyller 100 år. Här kan du läsa om andra 100-åringar.